Μάθηση από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

2_MTEtMTg4X2MuanBn-Converted

« Μάθηση είναι η ανάμνηση των όσων γνώρισε η ψυχή στην διάρκεια της προϋπάρξεως της.» Πλάτων
« Μάθηση δεν είναι μονάχα ανάμνηση, αλλά και τωρινή εμπειρία» Αριστοτέλης.
« Η μάθηση συνίσταται στη σύλληψη της ουσίας των όντων με την δράση της νοήσεως, την οποία υποβοηθούν στο έργο της οι συνεχώς εξελιγμένες a priori δυνάμεις.» Ιδεαλιστική κατεύθυνση
«Η μάθηση ταυτίζεται με την κατ’αίσθηση αντίληψη και το συνειρμό των παραστάσεων, διότι η ψυχή έρχεται στον κόσμο σαν άγραφος χάρτης- tabula rasa.» Εμπειροκρατική κατεύθυνση
« Η μάθηση συνίσταται στη γνώση, που αποτελείται από την ύλη, την οποία παρέχει η εξωτερική μορφή των αντικειμένων.Η δε γνώση αυτή γίνεται με την δράση της νοήσεως, που βασίζεται στις δύο εποπτείες του χώρου και του χρόνου και στις δώδεκα κατηγορίες της – ποσότητα, ποιότητα, αναφορά, τρόπος και υποδιαιρέσεις.» Εμμανουήλ Κάντιος
« Η μάθηση συνίσταται στην ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων και την πρόσκτηση γνώσεων απ’ έξω, καθώς και στην οργάνωση αυτών των γνώσεων κατά τρόπο, που να διευκολύνει την πρόσληψη νέων εντυπώσεων.»Συνειρμική και αισθησιαρχική κατεύθυνση.
« Η μάθηση συνίσταται στην ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων και στη φυσική πορεία της υπερπηδήσεως με εργασία και αυτενέργεια εμποδίων ή της λύσεως προβλημάτων.» Πραγματιστική κατεύθυνση
«Η μάθηση είναι φυσιολογικό μηχανικό φαινόμενο, που συνίσταται στη δημιουργία αντανακλάσεων στον οργανισμό από εξωτερικά ερεθίσματα.» Υλιστική αντίληψη
« Η μάθηση συνίσταται στην πληρέστερη κατανόηση των μερών ή λεπτομερειών ενός ασαφούς στην αρχή αντιληπτού όλου.» Άποψη μορφολογικής ψυχολογίας.

Επειδή η μάθηση γενικεύεται σε κάθε είδους πείρα, ακόμη και στην βλαβερή πείρα, τότε και μόνο ταυτίζεται αυτή με την αγωγή, όταν αναφέρεται σε ωφέλιμη πείρα.

Επίσης, η μάθηση συγγενεύει με τη διδασκαλία, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι η μάθηση συντελείται στο νου του μαθητή, ενώ ενώ η διδασκαλία στο νου του διδασκάλου και εξ άλλου δεν είναι, δυστυχώς, λίγες οι περιπτώσεις που τα αποτελέσματα της διδασκαλίας δεν είναι μάθηση.

Γενικώς, τα συμπεράσματα της διερευνήσεως του φαινομένου της μάθησης συνοψίζονται στα εξής :

Η μάθηση λειτουργεί με τους νόμους της ασκήσεως, του αποτελέσματος, της συνάφειας, της αφομοιώσεως, της εντάσεως, της συχνότητας, της αναλύσεως, της συνθέσεως, της ενδελέχειας, της ομοειδίας, της εγγύτητας και της συμπληρώσεως, για να δώσει τα διάφορα είδη πείρας που είναι : η αντίληψη, η έννοια, η γνώση, η ιδέα, η ικανότητα, η έξη, η στάση και το διαφέρον.

Επιμέλεια Κειμένου : Στέισυ Λεονδή-Φυσικός

Βιβλιογραφία  : Μνήμη -Βησσαρίωνος Γ. Πάλμου-Ιωάννινα 1981

Την φωτογραφία βρήκαμε στο http://www.eidikipaidagwgos.gr/to-kinitro-sti-mathisi-ke-10-protasis-enischisis-tou

Advertisements