Τύποι Γονέων – Parenting styles

quiz it

Γονείς :
Αποστασιοποιημένοι
vs

Επικριτικοί αποδοκιμαστικοί
vs

Επιτρεπτικοί παραχωρητικοί
vs
Συναισθηματικοί μέντορες

Parents:
Uninvolved
vs
Permissive
vs
Authoritarian
vs
Authoritative

Advertisements